Sikkerfraflytning
Fraflytningsrapport

Fraflytningsrapport

Her er 6 ting, lejere skal vide

Nummer 1 - Hvad er en fraflytningsrapport?


Din udlejer er forpligtet til at udarbejde en fraflytningsrapport til dig, når du flytter.

I rapporten finder du en oversigt over standen af lejemålet, når du flytter. Altså, hvilke skader eller mangler som lejligheden nu har, efter du har boet der.

Og det er vigtigt, at du læser grundigt med i, hvad udlejer skriver i rapporten. For rapporten vil med stor sandsynlighed få betydning for dit depositum.

Et eksempel:

Hvis der står i rapporten, at væggene er gullige (eksempelvis efter mange års rygning), vil det være dit ansvar at udbedre denne skade.

Du skal enten:

 • Selv male lejligheden. 

 • Betale håndværkere for det.

 • Eller acceptere at udlejer trækker i dit depositum for at få lejligheden malet.Husk også det er dig som udlejer, der hæfter for misligholdelse af lejeboligen, hvis udlejer ikke laver en fraflytningsrapport. Det er derfor ofte i din interesse, at der bliver lavet en fraflytningsrapport.

Du kan sagtens opleve, at fraflytningsrapporten bliver kaldt for en flytteopgørelse, udflytningsrapport eller fraflytningsrapport.

Nummer 2 - Har du din fraflytningsrapport?


Husk også det er dig som udlejer, der hæfter for misligholdelse af lejeboligen, hvis udlejer ikke laver en fraflytningsrapport. Det er derfor ofte i din interesse, at der bliver lavet en fraflytningsrapport.

Et eksempel:

Du bor i en lejebolig i otte år og vælger at fraflytte. Efter så mange år kan ingen – hverken dig eller viceværten – på stående fod huske, hvordan lejlighedens stand var, da du flyttede ind.


Derfor kigger man meget ofte iindflytningsrapportenfor at vurderelejlighedenstilstand, når denfraflyttes.

OBS:

Husk altid at hvis din udlejer lejer mere end ét lejemål ud (eksempelvis de store boligselskaber) og ikke har udarbejdet en ind- eller fraflytningsrapport til dig, mister udlejeren retten til at kræve, at du som udlejer betaler for istandsættelse, når du flytter.

Nummer 3 - Hvornår er din lejekontrakt underskrevet?


Det er vigtigt at bide mærke i, hvornår din lejekontrakt er underskrevet, når det kommer til fraflytning og istandsættelse.

For 1. juli 2015 trådte en ny lejelov i kraft, der har stor betydning for dig som lejer.

Er din lejekontrakt underskrevet FØR 1. Juli 2015, kan din udlejer gøre krav på dit depositum til ‘nyistandsættelse’ af lejemålet, hvis du modtog lejemålet nyistandsat.

Er din lejekontrakt underskrevet EFTER 1. Juli 2015, er kravet i stedet, at du afleverer lejemålet som ‘normalistandsat’.

Nummer 4 - Hvad betyder nyistandsat og normalistandsat?


Som nævnt er det altså vigtigt at skelne mellem disse to udtryk. Og naturligvis også forstå hvad der ligger i udtrykkene – og hvad du skal gøre.

Nyistandsat betyder kort og godt, at lejligheden skal bringes tilbage i en sådan stand, at det fremstår som nyt.

Det betyder ofte, at hele lejligheden som minimum skal males, at gulvene skal slibes og lakeres, og at der naturligvis skal gøres grundigt rent.

Normalistandsat betyder, at du skal aflevere lejemålet i den samme stand, som det var i, da du overtog det. Du er altså ikke forpligtet til at aflevere lejemålet i bedre stand, end da du overtog.

Det står udførligt i lejelovens § 98, 3. Pkt:“Det kan ikke pålægges lejeren at bringe det lejede i bedre stand end den, hvori han overtog det lejede”.


Samtidig skal du ikke udbedre ‘slid og ælde’, som det hedder.

Slid og ælde handler grundlæggende om, at alting – blandt andet køkkenlåger, gulve og vægge – over tid naturligt bliver slidt. Lejeloven dikterer udførligt, at udlejere må forvente almindelig slid og ælde. Og det skal du altså ikke udbedre med en normalistandsættelse.

En normalistandsættelse indebærer ofte:

 • Enten spartling eller tapetsering af vægge og loft.

 • Slibning og lakering af gulve

 • Maling af malbar overflader

 • Grundig rengøring.

Det er klart, at du ikke skal gøre alt det ovenstående, hvis du kun bor ganske få måneder i en lejebolig.

Men du kan nok godt regne med at skulle stå for en normalistandsættelse, hvis du bor mindst et år i en lejebolig.

Nummer 5 - Lad Sikkerfraflytning stå for rengøring, gulve & malerarbejdet

Som nævnt skal du med stor sandsynlighed stå for en relativ omfattende istandsættelse, hvis du skal flytte fra din lejebolig.

Her er de tre ting, du skal gøre:

 • Yderst grundig flytterengøring hvor du virkelig går i dybden, kalk og ovn specielt.

 • Mellemslibning og lakering af gulvene.

 • Spartling, slibning og maling af vægge, lofter

Du må hjertens gerne selv stå for istandsættelsen. Her skal du dog være opmærksom på en række ting:

 • Din udlejer kan sagtens kræve, at professionelle håndværkere skal gøre arbejdet om (hvis du ikke har udført arbejdet håndværksmæssigt korrekt).

 • At du altså selv står for at indkøbe materialer, leje maskiner (en gulvslibemaskine) og altså selv er ansvarlig for arbejdet er udført korrekt.

Har du virkelig lyst til eksempelvis at bøvle rundt med en stor gulvslibemaskine, få den op på 3. Sal og ikke mindst slibe gulvet? Ved du, hvordan man gør det korrekt uden at skade gulvet yderligere?

Sikkerfraflytning tilbyder en billig pakkeløsning, hvor vi står for alle tre led af renoveringen. Vi kan dog også varetage kun et eller to led af renoveringen, hvis det vurderes, at det kun er det, der kræves

Vores ansatte håndværkere arbejder professionelt, og vi har stor erfaring med renovering af lejeboliger. Vi har udelukkende valgt at arbejde med lejeboliger, da det er det vi er, og vil være, de bedste til!

Samtidig giver vi alle vores kunder depositumsgaranti.

Det betyder, at vi dækker dit tab, hvis din udlejer trækker i dit depositum på grund af fejl med det arbejdet, vi har udført.

Nummer 6 - Gode råd til alle lejere


Det er naturligvis aldrig rart at havne i en tvist med din udlejer.

Derfor får du her en række gode råd, der forhåbentlig kan sikre dig bedre som lejer:

 • Tag mange og grundige billeder af lejligheden når du flytter ind og gem dem (de kan fungere som bevis for lejlighedens stand).

 • Vær sikker på at du modtager både din indflytningsrapport og din fraflytningsrapport.

Når du flytter ind, har du 14 dage til at udfylde en fejl- og manglerliste.

Det er vigtigt, at du udfylder den grundigt, så du ikke ender med at hæfte for fejl, der allerede var i lejligheden, da du flyttede ind.

Du skal også tage den korrekte og nødvendige dokumentation, så du er bedst muligt stillet i en eventuel sag i huslejenævnet, såfremt der er uenighed mellem dig og udlejer ved dit fraflytningssyn.


Hav styr på reglerne:

For det ses desværre nogle gange, at udlejere kræver ‘nyistandsættelse’ af lejemål, selv efter kontrakt er indgået efter den 1. Juli 2015. Og er kontrakten indgået efter denne dato, kan der altså kun kræves ‘normalistandsættelse'.

Har du nogle spørgsmål?

Så vil vi meget gerne hjælpe dig gratis.